ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ  ตำบลนาดินดำ  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000 
  1. หมายเลขโทรศัพท์
  2. อีเมล์  nongyasai@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์  ผอ.สุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา   โทร. 081 871 6830
  2. อีเมล์  supachaiwiriya@gmail.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซComments