ติดต่อเราโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
เลขที่ 258 หมู่ที่ 9  ตำบลนาดินดำ 
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
โทร. 042-870257 E-mail : nongyasai@loei1.go.th
http://nongyasai.loei1.go.th/โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ


Comments